Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Quy định pháp luật

Từ 15/2: Giá xây dựng công trình xác định theo giá vật liệu xây dựng

18/01/2024 8:13:22 AM

» Theo Thông tư 14/2023/TT-BXD sửa đổi một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư, được Bộ Xây dựng mới ban hành, từ ngày 15/2/2024 giá vật liệu xây dựng trong dự án PPP do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.


Từ 15/2, giá xây dựng công trình xác định theo giá vật liệu xây dựng.

Trường hợp vật liệu chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư 11/2021/TT-BXD (được sửa đổi, bổ sung bởi mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BXD).

Việc lựa chọn giá vật liệu xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án. Khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

Trường hợp dự án có yêu cầu phải sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng.

Các tiêu chí cần đánh giá, xem xét khi lựa chọn giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại điểm a mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư 11/2021/TT-BXD (được sửa đổi, bổ sung bởi mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BXD); Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư 11/2021/TT-BXD.

Thông tư cũng quy định, đơn giá xây dựng công trình do UBND cấp tỉnh công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Đơn giá xây dựng công trình do UBND cấp tỉnh công bố được xác định trên cơ sở định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành và giá các yếu tố chi phí gồm: Giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công.

Giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Sở Xây dựng công bố định kỳ theo quy định… Ngoài ra Thông tư cũng quy định về quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng, quản lý, công bố đơn giá nhân công xây dựng; quản lý, công bố giá ca máy và thiết bị thi công…

» Chi tiết Thông tư 14/2023/TT-BXD, xem TẠI ĐÂY.

ximang.vn (TH/ Công thương)

 

Các tin khác:

Phê duyệt QH thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD ()

Phê duyệt 93 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia với 10 loại khoáng sản ()

Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng thông thường ()

Tăng tỷ lệ phụ gia của DA Xi măng Liên Khê là phù hợp với quy định của Chính phủ ()

Hướng dẫn khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng ()

Siết chặt công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản ()

Phú Yên: Kiểm tra, chấn chỉnh các điểm mỏ vật liệu xây dựng ()

Hướng dẫn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ()

Đề xuất sửa danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu ()

Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?