Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Quy định pháp luật

Quảng Bình: Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất VLXD và cấu kiện xây dựng

11/06/2024 10:21:31 AM

» UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 963/UBND-KT ngày 28/5/2024 về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Để tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng (ATXD), không để xảy ra các trường hợp mất an toàn lao động, sụp đổ công trình trong quá trình thi công, thực hiện Công văn số 2033/BXD-GĐ ngày 14/5/2024 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các cơ sở sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng, các cơ sở sản xuất công nghiệp, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động xây dựng, vận hành, sửa chữa máy, thiết bị công nghệ và quy trình xử lý sự cố tại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn. Cương quyết dừng thi công xây dựng, dừng sản xuất nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn lao động có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường xây dựng hoặc tại nhà máy sản xuất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.


UBND tỉnh yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, các cơ sở sản xuất công nghiệp với nhiều máy, thiết bị quy mô lớn tăng cường thực hiện tốt công tác ATXD, cụ thể: kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATXD đảm bảo đủ năng lực theo quy định của pháp luật; quy định trách nhiệm về ATXD đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công, sản xuất.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về ATXD, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATXD sâu rộng đến từng bộ phận, tổ, đội và người lao động; rà soát các quy định, quy trình, biện pháp ATXD, quy trình sản xuất của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về ATXD hiện hành; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATXD tại đơn vị, nhằm chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động trên công trường, trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng. Đối với công tác bảo trì công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, phải rà soát, hoàn thiện quy trình, biện pháp đảm bảo ATXD trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.

ximang.vn (TH/ QBTV)

 

Các tin khác:

Bổ sung quy định về kỹ thuật thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp ()

Từ 15/2: Giá xây dựng công trình xác định theo giá vật liệu xây dựng ()

Phê duyệt QH thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD ()

Phê duyệt 93 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia với 10 loại khoáng sản ()

Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng thông thường ()

Tăng tỷ lệ phụ gia của DA Xi măng Liên Khê là phù hợp với quy định của Chính phủ ()

Hướng dẫn khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng ()

Siết chặt công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản ()

Phú Yên: Kiểm tra, chấn chỉnh các điểm mỏ vật liệu xây dựng ()

Hướng dẫn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?