Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Quy định pháp luật

Hướng dẫn thực hiện về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

07/06/2016 11:33:44 AM

(ximang.vn) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Nghị định số 12/2016/NĐ-CP; được áp dụng cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.


Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan Thuế. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản.

Thời hạn kê khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Người nộp phí phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.
 

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là loại khai theo tháng và quyết toán năm. Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản, chấm dứt hoạt động thu mua gom khoáng sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

Ngoài các quy định trên, việc khai phí, nộp phí, quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn về một số nội dung khác như: Các trường hợp được áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu; Quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Công khai số nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/6/2016 và áp dụng cho kỳ kê khai, nộp phí từ tháng 5 năm 2016; thay thế Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
 
ximang.vn

 

Share |

vicemhatien2

Các tin khác:

Khánh Hòa: Ban hành chỉ thị về việc quản lý thuế khai thác khoáng sản ()

Nghị định mới về quản lý vật liệu xây dựng có hiệu lực từ 26/5 ()

Kon Tum: Phê duyệt 37 điểm mỏ trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường ()

Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản ()

Từ 21/3: Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu có hiệu lực ()

Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản tại Ninh Thuận ()

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp ()

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực từ 1/5 ()

Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy Xi măng Sông Lam ()

Cần ban hành Đề án tổng thể về xử lý tro xỉ các nhà máy nhiệt điện ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam có nên tiếp tục đầu tư xi măng?