Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chính sách mới

Thanh Hóa: Tăng cường hoạt động kinh doanh, niêm yết giá vật liệu xây dựng

23/08/2023 9:34:59 AM

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, hiện nay nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, cát) cao hơn nhiều so với công suất khai thác, cung ứng cho thị trường; có nhiều mỏ cát, mỏ đất không hoạt động theo giấy phép khai thác được cấp; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phối hợp cung cấp báo giá cho cơ quan nhà nước, việc niêm yết giá bán, báo giá chênh lệch so với giá bán thực tế; các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc kê khai yếu tố cấu thành giá;… từ đó, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 11723/UBND-CN ngày 14/8/2023 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các nội dung công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2023 về việc thực hiện Phương án đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành; đồng thời, tập trung thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá bán, bán đúng giá niêm yết đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý. Hướng dẫn việc kê khai, tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá hàng hóa dịch vụ đặc thù đến các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng (đất, cát, đá) trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Tài chính và của Sở Xây dựng (lưu ý đối với lần đầu thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm mới thì gửi kèm theo Bảng xây dựng hình thành mức giá bán hàng hóa, dịch vụ; đối với các lần điều chỉnh do thay đổi giá có phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá). Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị thuộc diện phải kê khai giá hàng hóa dịch vụ đặc thù theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh nhưng không thực hiện kê khai và niêm yết giá theo quy định.  Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) tổng hợp kết quả kê khai giá của các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng (đất, cát, đá) trên địa bàn tỉnh; gửi văn bản về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để đăng tải lên chuyên mục “Công khai giá vật liệu xây dựng” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và làm hồ sơ khảo sát Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng. Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thu thập thông tin hóa đơn VAT xuất bán của các doanh nghiệp trên địa bàn để làm căn cứ khảo sát và xác định giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2023 Về việc thực hiện Phương án đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.


Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong lập dự toán xây dựng khi tận dụng nguồn đất dư thừa tại dự án đang triển khai để dùng cho các dự án khác trên địa bàn. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, làm rõ nguyên nhân các mỏ đất, cát đã được cấp phép nhưng chưa đi vào khai thác hoặc đang dừng khai thác và sớm có giải pháp đưa các mỏ này vào khai thác để cung cấp cho các dự án.

Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện xử lý các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng (đất, cát, đá) không thực hiện kê khai giá theo quy định tại Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức kiểm tra yếu tố cấu thành giá đối với doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng (đất, cát, đá) thực hiện kê khai giá cao - thấp bất thường hoặc có kê khai thay đổi về giá cao - thấp bất thường so với diễn biến thị trường.

Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, khảo sát giá, trữ lượng, khối lượng cung ứng vật liệu xây dựng tại các mỏ, điểm tập kết, nơi sản xuất, kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để nắm chắc diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng; trên cơ sở đó, kịp thời cập nhật, công bố hàng tháng (hoặc sớm hơn) giá những loại vật liệu có biến động lớn để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng biết, thực hiện.

Cục Thuế tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực cung cấp thông tin hóa đơn VAT xuất bán của các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng (đất, cát, đá) cho UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chỉ đạo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cục Quản lý thị trường thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Phát hiện và xử phạt đơn vị không thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định và các đơn vị bán không đúng giá niêm yết (định kỳ kiểm tra hàng quý) theo chỉ đạo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tham khảo Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tại các mỏ đất, đá, cát do Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố; thông tin các mỏ vật liệu xây dựng được cấp phép do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; giá vật liệu xây dựng tại các tỉnh lân cận và hướng dẫn tại Điểm a, khoản 1.2.1, mục I, Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng để xác định giá xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện phương án đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

ximang.vn (TH)

 

Các tin khác:

Quảng Nam bổ sung nhiều mỏ vật liệu có tính khả thi cao để giải quyết nhu cầu cấp bách ()

Tăng cường quản lý giá một số vật liệu xây dựng trên địa bàn Quảng Trị ()

Thái Nguyên đấu giá quyền khai thác 22 mỏ đất làm vật liệu san lấp ()

TP.HCM tiếp tục kiểm soát nguồn gốc cát xây dựng, cát san lấp ()

Hà Tĩnh chấp thuận 11 mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam ()

Bình Định đấu giá 45 mỏ khai thác khoáng sản năm 2023 ()

TT Huế: Không khuyến khích đầu tư mới, mở rộng các dây chuyền sản xuất xi măng giai đoạn 2021 - 2030 ()

Tiền Giang sẽ cấp phép 14 mỏ cát trữ lượng trên 20 triệu m3 ()

Sơn La điều chỉnh Quy hoạch sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ()

TT Huế ban hành Kế hoạch phát triển VLXD thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?