Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Tin trong nước

Đại hội TCty Xi măng Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí dẫn dắt thị trường

(11/08/2020 7:39:15 AM) Sau 2 ngày 9 và 10/8 làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty  Xi măng Việt Nam (Vicem) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Hồng Minh, UVBTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (TƯ), Bí thư Đảng ủy khóa II, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


BCH Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Hiê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng; Vụ Vật liệu xây dựng, Tạp chí Xây dựng Đảng (ban Tổ chức TƯ); Ban Nội chính TƯ, Uỷ ban Kiểm tra TƯ và 237 đại biểu đại diện cho 2.737 Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Bùi Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy khóa II, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam trình bày nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của tập thể BCH Đảng bộ, cán bộ, Đảng viên, người lao động Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, cụ thể hóa những định hướng lớn của Vicem thành Chương trình hành động với nỗ lực, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Tổng Công ty đề ra; kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược của Vicem: Sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, từng bước ổn định và hoạt động bảo đảm hiệu quả, hướng đến một Vicem xanh phát triển bền vững, được Bộ Xây dựng đánh giá cao.

Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua đã đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ và các cấp ủy Đảng trong Vicem, trong đó nổi bật ở công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Tổng Công ty đã tổ chức tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý luận chính trị; công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội… Nêu cao tinh thần “Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp”, Tổng Công ty đã tập trung vào việc tái cấu trúc mô hình tổ chức, sắp xếp đổi mới hoạt động doanh nghiệp.

Vicem đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm, sáp nhập các thương hiệu yếu vào thương hiệu mạnh, tận dụng lợi thế công nghệ 4.0, từ đó, Tổng Công ty đã ghi nhận những thành tích nổi bật về sản xuất - kinh doanh trong nhiệm kỳ. Sản xuất và tiêu thụ xi măng của VICEM trong nhiệm kỳ qua đạt 143 triệu tấn, bằng 115% so với mục tiêu; tổng doanh thu đạt 158.783 tỉ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 14.778 tỉ đồng (bình quân 2.955 tỷ/năm), tăng 2,30 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; nộp ngân sách 11.584 tỉ (bình quân 2.316 tỷ/năm), tăng 1,97 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Năng suất lao động bình quân tăng từ 7% đến 10%/năm; thu nhập bình quân của người lao động trên 13,2 triệu đồng/người/tháng. Năng suất của các công ty thành viên tăng ít nhất 10%, nhiều đơn vị tăng 15 - 20%.

Tuy nhiên, Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của mình trong nhiệm kỳ qua để rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, với mục tiệu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, đổi mới, sáng tạo, tiên phong đi đầu trong khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường, gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Giữ vững vị trí chủ đạo dẫn dắt ngành Xi măng Việt Nam, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Đảng ủy Tổng Công ty đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như phấn đấu đạt trên 95% Đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ Tổng Công ty.

Hằng năm, phấn đấu có trên 80% các TCCSĐ đạt "hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó 15% đạt "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", không có TCCSĐ yếu kém; có trên 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết nạp bình quân 90 Đảng viên/năm. Tổng sản phẩm tiêu thụ ước đạt 168,517 triệu tấn, tăng 17,8% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Doanh thu phấn đấu đạt 218.383 tỷ đồng, tăng 37,5% so với nhiệm kỳ cũ. Năng suất lao động tăng 8%/năm. Tiền lương bình quân tăng 5%/năm. Đặc biệt là hoàn thành đề án tái cơ cấu VICEM theo tiến độ được phê duyệt, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp sau tái cơ cấu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Hiê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ biểu dương và chúc mừng những thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Đồng chí Y Thanh Hà Hiê Kđăm nhấn mạnh, trong thời gian tới, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí doanh nghiệp nhà nước “đầu tàu” dẫn dắt ngành Xi măng Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Tổng Công ty, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, dám đấu tranh trước những biểu hiện sai trái, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ bằng cơ chế dân chủ; cần chủ động chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về mọi mặt song hành với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đấu tranh chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp; nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường…

Sau thời gian làm việc dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đồng chí (11 đồng chí sẽ được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty (gồm 8 đồng chí), bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (gồm 7 đồng chí).

Đồng chí Bùi Hồng Minh, UVBTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy khóa II, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tái cử giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Minh Đức được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đào Tuấn Khôi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

ximang.vn (TH/ XD Đảng)

 

Share |

Các tin khác:

Điểm tin trong tuần ()

VIBM tổ chức Hội thảo “Tro xỉ nhiệt điện, xu hướng trong sản xuất VLXD" ()

Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ()

Malaysia điều tra chống bán phá giá thép không gỉ Việt Nam ()

Điểm tin trong tuần ()

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem được giao thêm nhiệm vụ ()

Hòa Bình: Khảo sát vị trí xây dựng nhà máy và vùng nguyên liệu sản xuất xi măng ()

Vicem Hoàng Mai ra mắt sản phẩm xi măng mới MAXPRO ()

Vicem Hoàng Thạch tổ chức Hội nghị Biểu dương Điển hình Tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 ()

Xi măng Long Sơn thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2020 ()

bannervicemhatien

Hà Nội

35°C

Đà Nẵng

34°C

TP.HCM

29°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chinfon

1.000đ/tấn

1.580

Yên Bái

1.000đ/tấn

1.180

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.460

Chinfon

1.000đ/tấn

1.410

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.190

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.340

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank