Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Thành tựu

Vicem nỗ lực vươn qua đại dịch Covid-19 trong năm 2020

(15/01/2021 8:59:47 AM) Có thể nói, năm 2020 là năm tồi tệ với kinh tế Thế giới. Riêng với Việt Nam, do có những chính sách đúng đắn và quyết liệt, đại dịch đã cơ bản được khống chế. Tận dụng được thành công này, Vicem đã nỗ lực vượt lên, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các nhiệm vụ chính của Vicem trong năm qua

Trong bối cảnh tình hình bệnh dịch, thiên tai và môi trường kinh doanh xi măng gặp rất nhiều khó khăn, năm 2020 Hội đồng thành viên và ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động chính như sau:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh; Tập trung và quyết liệt tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho sức khỏe người lao động và an toàn cho sản xuất.

- Thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Bộ Xây dựng giao; Xử lý tối đa clinker tồn bãi lâu ngày, dần từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính của Vicem nói chung; Cân đối năng lực sản xuất, thị trường, thực hiện các chương trình tối ưu hóa về Logistics để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Vicem.

- Tập trung xử lý các tồn tại của dự án đầu tư xây dựng đã tạm dừng, hoãn, kém hoặc không hiệu quả; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nâng cao năng lực sản xuất, các dự án mỏ nguyên liệu và các dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện.

- Cấu trúc lại tổ chức, bộ máy, nhân sự, đồng thời ứng dụng các mô hình quản trị tối ưu, nâng cao giá trị thương hiệu, năng lực cạnh tranh gắn với việc cổ phần hóa Công ty mẹ Vicem đểxây dựng và phát triển Vicem thành một doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt, định hướng ngành xi măng phát triển xanh và bền vững.

- Triển khai thí điểm các chương trình kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng và bảo vệ môi trường nhằm giảm bớt sử dụng tài nguyên không tái tạo, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Vicem.


- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giảm phát thải bụi, khí thải, giảm phát thải CO2, phấn đấu tiệm cận các tiêu chuẩn của thế giới. 

- Triển khai ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong toàn Vicem trên các lĩnh vực: Quản lý, lưu thông, phân phối, quy trình sản xuất.

- Đảm bảo tạo đủ việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động để người lao động yên tâm, vững tin, đoàn kết vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Công tác khác:

• Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước Vicem lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025.

• Phối hợp với Công đoàn Vicem tổ chức các phong trào thi đua tập trung vào việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Vicem và 121 năm truyền thống ngành xi măng và Đại hội Đảng các cấp. 

Một số kết quả đạt được năm 2020

Dưới sự lãnh của Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành Trung ương, cùng với sự đoàn kết thống nhất cao, Vicem đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các giải pháp đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu, bước đầu đã áp dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh, Vicem đã vượt qua khó khăn của năm 2020 và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

* Sản lượng sản xuất clinker năm 2020 đạt 21,7 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ và đạt kế hoạch năm 2020. 

- Năng suất trung bình lò nung toàn Vicem thực hiện năm 2020 vượt 7,55% so với thiết kế, cao hơn cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ vượt 5,7% so với thiết kế). Thời gian hoạt động trung bình của lò nung thực hiện năm 2020 là 335 ngày/dây chuyền (thực hiện năm 2019 là 332 ngày/dây chuyền).

- Chi phí biến đổi sản xuất clinker năm 2020 bình quân toàn Vicem là 489.000đồng/tấn, thấp hơn bình quân kế hoạch năm 2020 (493.000 đồng/tấn) vàthấp hơn bình quân cùng kỳ năm 2019 (510.000 đồng/tấn).

* Sản lượng SX Xi măng năm 2020 đạt 24,5 triệu tấn, giảm1,7% so với cùng kỳ và đạt kế hoạch năm 2020
 
- Chi phí biến đổi bình quân sản xuất xi măng PCB30 bao là 546.000 đồng/tấn, thấp hơn bình quân kế hoạch năm 2020 (551.000 đồng/tấn) và thấp hơn bình quân cùng kỳ năm 2019 (560.000 đồng/tấn).

- Chi phí biến đổi bình quân sản xuất xi măng PCB40 bao là 635.000 đồng/tấn, thấp hơn bình quân kế hoạch năm 2020 (647.000 đồng/tấn) và thấp hơn bình quân cùng kỳ năm 2019 (657.000 đồng/tấn).

* Tổng sản phẩm tiêu thụ năm 2020 đạt 29,33 triệu tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm 2020, trong đó:

- Tiêu thụ xi măng (bao gồm xuất khẩu) đạt 24,58 triệu tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm 2020.

- Tiêu thụ clinker (bao gồm xuất khẩu) đạt 4,75 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ và đạt 98,1% kế hoạch năm 2020.

* Tồn kho clinker tính đến hết ngày 31/12/2020 là 0,87 triệu tấn, giảm 60.000 tấn so với cùng kỳ năm 2019 (0,93 triệu tấn), trong đó clinker tồn bãi là 0,27 triệu tấn, giảm 216.000 tấn so với cùng kỳ.

* Doanh thu thuần năm 2020 của Vicem đạt 32.451 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt kế hoạch năm 2020.

* Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Vicem đạt 2.050,3 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch năm 2020 và giảm 35,9% (tương đương giảm 1.149,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

Những kết quả này đã khích lệ tinh thần cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty nỗ lực hơn nữa, bước sang năm 2021 với những thành tựu trên đà phát triển, nhưng cũng nhiều thử thách, báo hiệu một năm mới với nhiều dấu mốc phải vượt qua.
 
ximang.vn (trích BCTK Vicem 2020)

 

Share |

Các tin khác:

Năm 2020: Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng đạt doanh thu hơn 80 tỷ đồng ()

Năm 2021: Vicem đặt mục tiêu tiêu thụ trên 30 triệu tấn ()

Năm 2020: Vicem Bỉm Sơn tiêu thụ trên 5 triệu tấn sản phẩm ()

Năm 2020: Xi măng Long Sơn tiêu thụ 7,1 triệu tấn xi măng, 696.000 tấn clinker ()

Năm 2020: Xi măng La Hiên nộp ngân sách Nhà nước 42,5 tỷ đồng ()

Vicem Hạ Long: Vững vàng với diện mạo mới ()

Thái Nguyên: Nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng về đích trước kế hoạch ()

Xi măng Vicem Hải Phòng – Cái nôi của phòng trào thi đua lao động, sáng tạo ()

Vicem chủ động ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh ()

Xi măng Tân Thắng đang dần khẳng định được vị trí trong ngành xi măng ()

bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chinfon

1.000đ/tấn

1.580

Yên Bái

1.000đ/tấn

1.180

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.460

Chinfon

1.000đ/tấn

1.410

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.190

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.340

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank