Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chuyên đề xi măng

Quản lý chất lượng các nhiên liệu thay thế (P2)

17/09/2022 10:48:04 AM

Trong bài viết này, Dirk Lechtenberg và Tiến sỹ Hansjӧrg Diller nhấn mạnh những khó khăn gặp phải liên quan tới việc sử dụng các nhiên liệu thay thế. Để đáp ứng các hạn mức phát thải ngày càng nghiêm ngặt về lâu dài, thành phần vật chất của nhiên liệu chỉ nên thay đổi ở mức độ nhỏ. Chất lượng cao của nhiên liệu thay thế do vậy là cơ sở cho việc thay thế thành công thường xuyên các nhiên liệu hóa thạch. Do đó, bài viết dưới đây tập trung vào việc quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.

>> Quản lý chất lượng các nhiên liệu thay thế (P1)

Điều tra về nhiên liệu thay thế - Phân tích khai báo

Về cơ bản, quản lý chất lượng bắt đầu với việc lựa chọn các vật liệu phế thải phù hợp theo hướng dẫn hiện hành của ngành xi măng. Làm thế nào có thể kiểm tra được sự phù hợp của vật liệu thải hoặc nhiên liệu thay thế từ chất thải?

Mỗi loại vật liệu phế thải và nhiên liệu thay thế đều phải được phân tích. Ngoài các thành phần vật liệu chung (nước, tro, các thành phần có thể phân hủy sinh học), các phân tích dưới đây cần phải được thực hiện:

• Phân tích cơ bản: C, H, O, N, S, Cl, F

• Phân tích nhanh: cacbon cố định và các thành phần dễ bay hơi

• Thành phần tro

• Các tính chất cơ học: mật độ khối, sự phân phố hạt

• Các tính chất nhiệt trị và động học phản ứng.

Biểu mẫu đã nêu ở Bảng 1 có thể sử dụng cho mô tả tính chất của các nhiên liệu thay thế.


Hình 2: Ví dụ về “Xác nhận việc tuân thủ”.

Các trường hợp riêng có thể yêu cầu phân tích thêm các thông số để kiểm tra sự phù hợp của các  nhiên liệu thay thế.

Theo quy định, các nhà cung cấp nhiên liệu thay thế có nguồn gốc từ phế thải có sự hiểu biết nhất định về các hướng dẫn bảo vệ phát thải phù hợp và cụ thể cho từng quy trình cần thiết để sử dụng các vật liệu phế thải như vậy trong các nhà máy xi măng hoặc vôi. Do vậy, các hướng dẫn phù hợp cần phải được lập ra và giám sát liên tục bởi người vận hành nhà máy xi măng hoặc vôi cùng với hệ thống quản lý chất lượng. Như là một ví dụ, các hướng dẫn về chất lượng hoặc chỉ tiêu kỹ thuật của các vật liệu dễ cháy của một nhà máy xi măng được trình bày ở bảng 2.

Hầu hết các nhiên liệu thay thế có nguồn gốc từ phế thải đều bao gồm các hỗn hợp vật liệu. Do đó, thành phần định lượng (tỷ lệ phần trăm của các phần phế thải khác nhau) cần được xác định chính xác như là một phần của phân tích khai báo. Điều này là cần thiết vì các lý do công nghệ để đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật. Một phần, nó cũng được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền cấp phép vì mỗi năm thường chỉ được cấp phép cho những khối lượng nhất định của mỗi loại phế thải. Các mẫu phân tích khai báo như vậy có thể tìm thấy trong Tập 1 của “Sổ tay về nhiên liệu và nguyên liệu thay thế cho ngành Xi măng và Vôi”.

Ở nhiều quốc gia Châu Âu, đã cho thấy rằng các nhà cung cấp nhiên liệu thay thế, ngoài việc cung cấp các kết quả phân tích nhiên liệu thay thế từ các phòng thí nghiệm được chứng nhận, còn phải thiết lập và xác nhận các phân tích khai báo đã nói đến ở trên. Các phân tích khai báo phải được đổi mới trong những khoảng định kỳ nhất định, ví dụ cứ mỗi 1000 tấn nhiên liệu cung cấp.
 

Hình 3: Ví dụ về máy phân tích thủy ngân dựa vào AAS. (Nguồn: F. Wanzura, CEMEX Ostzement GmbH).

Bằng cách này, nhà máy xi măng hoặc vôi nhận được sự bảo đảm pháp lý thêm trong trường hợp xảy ra việc giao hàng trái với hợp đồng (sai tải, nhiên liệu thay thế bị nhiễm bẩn…)

Tóm lại

Quản lý chất lượng toàn diện một mặt liên quan tới kiến thức hiểu biết về các yếu tố liên quan đến môi trường mà có thể xuất hiện trong các nhiên liệu hoặc nguyên liệu thay thế. Mặt khác, các mẫu phải được lấy thường xuyên để đảm bảo rằng số lượng các nguyên tố quan trọng trong nguyên liệu không vượt quá các giá trị giới hạn. Không chỉ bản thân nhà máy xi măng, mà cả nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp RDF phải được đưa vào trong hệ thống kiểm soát chất lượng. Chỉ khi hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình này, thì yêu cầu chất lượng cao của nhiên liệu và nguyên liệu thay thế mới có thể đạt được thường xuyên.

Tài liệu tham khảo

[1] Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu: “Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the Incineration of Waste” (Chỉ thị 2000/76/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 4/12/2000 về Đốt Rác thải). Tạp chí Chính thức của Cộng đồng Châu Âu, 2000.

[2] A. F, Hollemann, E. Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 81.-90. Edition, Walter de Gruyter & Co., Berlin (Germany), New York (USA), 1976.

[3] W. Kaim, B. Schwederski: Bloanorganische Chemie – Zur Funktion chemischer Elemente in Lebensprozessen. B. G. Teubner, Stuttgart (Germany), 1991.

[4] Bayerisches Landesamt für Umwelt: Restmüllzusammensetzung, Einflussfaktoren, Abhăngigkeit von lokalen abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (EFRE-Ziel-2-Gebiete in Bayern). Final report on the research project UmweltSpezial, November 2008.

[5] V. S. Rotter: Schwermetalle in Haushaltsabfăllen – Potanzial, Verteilung und Steuerungsmŏglichkeiten. Technical University of Dresden, Germany, 2002.
(Hết)
 
Nguyễn Thị Kim Lan dịch từ Tạp chí Co-Processing Magazine of Alternative Fuels & Raw Materials số tháng 2/2020
ximang.vn

 

Share |

Các tin khác:

Nghiên cứu ứng dụng bê tông siêu tính năng - UHPC cho xây dựng cầu tại Việt Nam (P2) ()

Quản lý chất lượng các nhiên liệu thay thế (P1) ()

Đánh giá việc sử dụng nhiên liệu thay thế trong ngành Xi măng (P2) ()

Nghiên cứu ứng dụng bê tông siêu tính năng - UHPC cho xây dựng cầu tại Việt Nam (P1) ()

Đánh giá việc sử dụng nhiên liệu thay thế trong ngành Xi măng (P1) ()

Hydro - Chủ đề nóng nhất trong ngành sản xuất xi măng (P2) ()

Báo cáo biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc phát ra "Mã đỏ cho loài người" (P2) ()

Hydro - Chủ đề nóng nhất trong ngành sản xuất xi măng (P1) ()

Báo cáo biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc phát ra "Mã đỏ cho loài người" (P1) ()

Ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính SF đến tính chất bê tông siêu tính năng - UHPC ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giá xi măng bình quân năm 2022 sẽ diễn biến như thế nào?