Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chính sách mới

Năm 2023: Bắc Giang sẽ đấu giá quyền khai thác 35 mỏ khoáng sản làm VLXD

24/01/2023 11:00:27 AM

Để thực hiện tốt nội dung này, mới đây UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2022 - 2023.


Trong năm 2023, Bắc Giang sẽ đấu giá quyền khai thác 35 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Theo đó, đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 - 2023 đối với 35 điểm mỏ, gồm: 20 mỏ đất san lấp, 11 mỏ cát đồi, 02 mỏ cát bãi sông và 02 mỏ đất làm gạch trên địa bàn 05 huyện: Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động, Lục Ngạn và Lạng Giang. Tổng diện tích 314,35 ha; tổng tài nguyên dự báo 44.250.000 m³.

Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thời gian tổ chức đấu giá trong Quý I/2023. Trường hợp các điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá chưa thực hiện xong theo Kế hoạch này sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản của năm tiếp theo.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện liên quan tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành. Các Sở: Tư pháp, Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; xác định giá khởi điểm và thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản trình UBND tỉnh phê duyệt.


Một trong nhiều điểm mỏ đất san lấp sẽ được tỉnh Bắc Giang đấu giá quyền khai thác trong năm 2023.

 
Tiền đặt trước của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được gửi vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và không phát sinh tiền lãi. 

Tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng tiền đặt trước của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác và trả lại khoản tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, ngành, UBND các huyện (nơi có mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá) kịp thời thông tin, phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

ximang.vn (TH)

 

Các tin khác:

Sơn La: Phê duyệt Phương án bảo vệ, khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường ()

Lào Cai: Tăng cường quản lý các dự án hoạt động khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh ()

Bắc Kạn: Phê duyệt bổ sung các khu vực khoáng sản VLXD thông thường không đấu giá ()

Chủ trương phát triển ngành công nghiệp VLXD đến năm 2030 của tỉnh Bình Phước ()

Quảng Ngãi định hướng phát triển vật liệu xây dựng đảm bảo hiệu quả, bền vững ()

Quảng Ngãi cấp phép 10 mỏ đất làm vật liệu san lấp 23 khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ()

Quảng Nam: Kịp thời bổ sung các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD phù hợp với quy hoạch ()

Phú Yên phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 ()

Đề xuất bổ sung nhóm khoáng sản làm bê tông vào Quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD ()

Thái Nguyên khuyến khích lắp đặt, vận hành trạm trộn bê tông trong các khu công nghiệp ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?