Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chính sách mới

Long An phê duyệt KH đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường

12/06/2024 8:35:09 AM

» UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đáp ứng nhu cầu vật liệu

Theo ông Phan Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản với mục đích bảo đảm thực hiện việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh; việc tổ chức thực hiện đấu giá theo đúng quy định pháp luật trên nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư; khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả khoáng sản, hạn chế thất thoát tài nguyên, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, việc đấu giá quyền khai thác cũng góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


UBND tỉnh Long An phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác với tổng diện tích 68,33 ha.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu đối với các khu vực khoáng sản được xác định, lựa chọn đưa ra đấu giá quyền khai thác phải phù hợp và thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt và phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trong Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg, ngày 13/6/2023.

Bên cạnh đó, khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản không nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3822/QÐ-UBND, ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh; không trùng lặp với các khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt và phù hợp với thực tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Song song đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch và phù hợp theo quy định pháp luật về khoáng sản và quy định pháp luật có liên quan khác.

Phê duyệt 11 khu vực đấu giá

Ông Phan Văn Cường thông tin, UBND tỉnh phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản với tổng diện tích 68,33 ha, trữ lượng 10.245.500 m³ và vị trí thuộc địa bàn 4 huyện, gồm: Bến Lức, Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Vĩnh Hưng. Trong đó, có 8 khu vực chưa có kết quả thǎm dò khoáng sản, với diện tích 54,95 ha; 3 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, với diện tích 13,38 ha.

Huyện Vĩnh Hưng có 5 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản với tổng diện tích hơn 22 ha tại các xã: Vĩnh Trị, Vĩnh Bình, Khánh Hưng và Tuyên Bình. Theo ông Võ Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng, công tác quản lý về khoáng sản trên địa bàn huyện được tập trung thực hiện và đi vào nền nếp. Trong 5 khu vực đấu giá thì có 3 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản và 2 khu vực chưa có kết quả thăm dò.

UBND huyện phối hợp các sở, ngành tỉnh hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện hiệu quả kế hoạch được giao. Trước đó, huyện được UBND tỉnh quyết định 4 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích gần 17 ha để phục vụ mục tiêu khai thác phục vụ nhu cầu san lấp cho các dự án, công trình sử dụng ngân sách Nhà nước, công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong kế hoạch phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024, huyện Thạnh Hóa có 1 khu vực (chưa có kết quả thăm dò) tại ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, với diện tích 16 ha. Ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa chia sẻ, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức rà soát, cập nhật khu vực khoanh định đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai theo quy định; rà soát, tổng hợp danh mục các dự án sau khi có kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có liên quan đến đất trồng lúa, rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp đề xuất và trình UBND tỉnh để trình HÐND tỉnh thông qua theo quy định; xác nhận diện tích đã hoàn thành thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để triển khai dự án. 

Bên cạnh đó, huyện thực hiện công khai thông tin khu vực khoanh định đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho người dân được biết; thực hiện bảo vệ mốc giới, khoáng sản chưa khai thác khu vực khoanh định đấu giá quyền khai thác và giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất khi chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai, khoáng sản theo quy định... Bên cạnh đó, huyện Thạnh Hóa có 4 khu vực với tổng diện tích 32,4 ha được UBND tỉnh quyết định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Ông Phan Văn Cường nhấn mạnh, với vai trò, trách nhiệm được giao, Sở phối hợp các sở, ngành, địa phương thông báo công khai, minh bạch và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng các khu vực khoanh định đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch được phê duyệt. Sở thông tin cơ bản về trữ lượng khoáng sản đối với những khu vực đã có kết quả thǎm dò khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt; đối với những khu vực chưa có, đề nghị đơn vị đấu giá quyền khai thác thực hiện trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng địa phương, Sở lập hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản gắn với tiến độ, mục tiêu khai thác và nhu cầu trữ lượng của từng dự án, công trình tại địa phương. Mặt khác, Sở xây dựng tiêu chí, lựa chọn tổ chức đấu giá, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để tổ chức cuộc đấu giá theo kế hoạch được phê duyệt; xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho khu vực điểm mỏ đưa ra đấu giá; lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp các cơ quan liên quan triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định...

ximang.vn (TH/ Báo Long An)

 

Các tin khác:

Quảng Ngãi sẽ tổ chức đấu giá 48 mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ()

Tăng cường công tác quản lý giá VLXD trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ()

Phú Thọ: Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản làm VLXD thông thường ()

Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng ()

Bình Định tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ()

Quảng Nam: Khẩn trương cấp phép khai thác mỏ VLXD phục vụ thi công dự án ()

Hà Tĩnh bổ sung 1 mỏ cát vào KH đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD TT năm 2024 ()

Ban hành KH thực hiện QH khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030 ()

Kon Tum: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khai thác khoáng sản ()

Quảng Nam đấu giá khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?