Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chính sách mới

Đắk Nông: Tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng, bất động sản

03/05/2023 8:30:33 AM

Ngày 27/4, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 194/CĐ-TTG ngày 01/4/2023 về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản. UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Về việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đường bộ cao tốc

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa nhất quán phương châm việc triển khai dự án đường cao tốc trên địa bàn là công trình của quốc gia, phục vụ lợi ích chung của cả nước và mang lại động lực, lan tỏa, thúc đẩy thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vì vậy, phải dành sự ưu tiên cao nhất các điều kiện về nguồn lực, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án giao thông, nhất là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền tới các chủ đầu tư dự án, nhà thầu, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác mỏ vật liệu về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, pháp luật liên quan, các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội, Chính phủ cho phép áp dụng để khai thác khoáng sản đúng quy định, đáp ứng tiến độ, khối lượng của các dự án trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra tình trạng giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn, không đủ điều kiện gia hạn, thiếu nguồn vật liệu cung cấp cho dự án.

- Phối hợp với chủ đầu tư các dự án thực hiện rà soát, nâng công suất các mỏ đá, mỏ cát đã cấp phép, đang khai thác trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có trách nhiệm cùng với các chủ đầu tư, nhà thầu thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá đền bù, hỗ trợ, thuê đất, bồi thường cây cối, hoa màu... đối với các mỏ mới nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư và khai thác vật liệu phục vụ cho dự án đối với các khu vực có chồng lấn bauxite.

Giao Sở Giao thông Vận tải

- Hướng dẫn các đơn vị tư vấn khi tiến hành bước khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư cần chủ động lựa chọn các hạng mục đầu tư xây dựng công trình ở vị trí phù hợp để có thể tận dụng được nguồn đất san lấp và tiến hành lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010.

- Chủ động thống kê nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp, đá và cát của các dự án để cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối với với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh có giải pháp cung ứng kịp thời cho nhà đầu tư, đơn vị thi công.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

- Thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá xây dựng đảm bảo phù hợp với giá mặt bằng trong khu vực.

- Làm việc với các nhà cung ứng vật liệu, chủ mỏ để có cam kết việc cung ứng vật liệu theo giá đã công bố, niêm yết, nếu không phải xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá vật liệu tại các mỏ đang khai thác để không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, bán với giá cao hơn mức giá đã được các địa phương công bố. Trường hợp phát hiện tình trạng cố tình thông đồng, ép giá cao hơn so với giá đã công bố phải có giải pháp mạnh như xử phạt, xem xét thu hồi giấy phép.

Về việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan: Khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy để giải quyết, tháo gỡ; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ hàng Quý, bắt đầu từ Quý II năm 2023.

Về xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh

- Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 13/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh bền vững và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 1794/VPCP-CN ngày 20/3/2023 của Văn phòng Chính phủ.

- Rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở theo các quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội.

ximang.vn (TH/ CTT Đắk Nông)

 

Share |

vicemhatien2

Các tin khác:

Thanh Hóa tăng cường nguồn cung và quản lý giá vật liệu xây dựng ()

Hà Nội gỡ vướng về đất đai, VLXD cho các dự án đường cao tốc, bất động sản ()

Bình Định tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, VLXD để triển khai các dự án ()

Thanh Hóa chuẩn bị đấu giá một số mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ()

Thanh Hóa: Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản ()

Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng ()

Cần thêm cơ chế đặc thù để gỡ nút thắt vật liệu xây cao tốc Bắc - Nam ()

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng ()

Quảng Trị: Tiếp tục cấp phép khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp ()

Hà Nam: Cần kịp thời điều chỉnh, công bố giá VLXD phù hợp giá thị trường ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam có nên tiếp tục đầu tư xi măng?