Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Việc làm

Công ty CP Xi măng Sông Lam thông báo tuyển dụng nhân sự

02/02/2023 7:26:49 AM

Để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai cần tuyển nhân sự với các vị trí như sau.

I. Vị trí tuyển dụng

1. Phòng Quản lý chất lượng - Nhà máy Xi măng Nghi Thiết:

1.1. Nhân viên hoá ca:

- Số lượng cần tuyển: 02 Nam.

- Yêu cầu: từ 18 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hoá silicat, Vật liệu xây dựng…; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên;

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

1.2. Nhân viên bê tông:

- Số lượng cần tuyển: 02 Nam.

- Yêu cầu: từ 18 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hoá silicat, Vật liệu xây dựng…; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

2. Đội xe Cơ giới - Nhà máy Xi măng Nghi Thiết:

2.1. Nhân viên Lái xe

- Số lượng cần tuyển: 02 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 45 tuổi; Bằng nghề Lái xe hạng C trở lên.. Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

2.2. Đội Sửa chữa Nghi Thiết - Thợ gầm, máy:

- Số lượng cần tuyển: 01 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 45 tuổi; Tốt nghiệp Trung cấp nghề Sửa chữa ô tô trở lên. Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực sửa chữa xe, máy trong các doanh nghiệp.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

3. Bộ phận Cảng:

3.1. Nhân viên Lái cẩu:

- Số lượng cần tuyển: 04 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Trung cấp Vận hành máy cẩu trở lên. Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;.

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

- Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm làm việc từ 01 đến 03 năm trở lên.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

3.2. Công nhân vận hành:

- Số lượng cần tuyển: 02 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Trung cấp Cơ khí, Hàn, Điện, Vận hành thiết bị trở lên. Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

3.3. Lao động phổ thông:

- Số lượng cần tuyển: 07 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp 12/12 trở lên; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên; Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các Cảng biển.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

3.4. Thợ máy tàu lai:

- Số lượng cần tuyển: 01 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Trung cấp Thợ máy tàu, thuyền trở lên; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên; Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm thợ máy nhiều năm.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

3.5. Điều độ bộ phận Cảng:

- Số lượng cần tuyển: 01 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Hàng hải; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên; Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm điều độ nhiều năm.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

4. Nhân viên Vận hành - Đơn vị Trạm Trộn - Nhà máy Xi măng Nghi Thiết:

- Số lượng cần tuyển: 02 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 45 tuổi; Tốt nghiệp Trung cấp Điện, Cơ khí bằng Khá trở lên; Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên; Ưu tiên những người đã từng có kinh nghiệm vận hành trạm trộn bê tông tại các nhà máy sản xuất xi măng.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

5. Công nhân vận hành - Xưởng Xi măng đóng bao:

5.1. Công nhân vận hành trạm đập tổng hợp:

- Số lượng cần tuyển: 03 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

5.2. Công nhân vận hành đỉnh trạm định lượng:

- Số lượng cần tuyển: 03 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, Điện; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

5.3. Công nhân vận hành máy đóng bao:

- Số lượng cần tuyển: 04 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

5.4. Công nhân vận hành máy nghiền:

- Số lượng cần tuyển: 04 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

5.5. Công nhân vận hành rút - xuất clinker và xi măng ra Cảng:

- Số lượng cần tuyển: 04 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

6. Phòng Bảo vệ - Nhà máy Xi măng Nghi Thiết:

- Số lượng cần tuyển: 01 Nam.

- Yêu cầu: từ 25 - 40 tuổi; Có Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ, Bộ đội xuất ngũ; Ưu tiên những người đã từng có kinh nghiệm làm bảo vệ tại các Công ty, doanh nghiệp.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

7. Nhân viên điện - Phòng Cơ điện - Nhà máy Xi măng Đô Lương:

- Số lượng cần tuyển: 02 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;


- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học, cao đẳng, trung cấp điện.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

8. Công nhân vận hành – Xưởng Sản xuất clinker - Nhà máy Xi măng Đô Lương:

- Số lượng cần tuyển: 01 Nam.

- Yêu cầu: từ 20 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Trung cấp, bằng nghề chuyên ngành Cơ khí, Điện; Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm trở lên;

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

II. Điều kiện chung:

-  Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

-  Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự.

III. Quyền lợi chung:

- Ký hợp đồng chính thức ngay sau khi hết thời gian thử việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo quy định pháp luật, của Nhà nước.

IV. Khu vực tuyển dụng:

- Địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

V. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn xin việc viết tay.

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và chứng thực của địa phương).

- Bản sao giấy khai sinh, giấy CMND, hộ khẩu (có chứng thực của địa phương).

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp nghề, chuyên môn được đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe (do bệnh viện cấp huyện trở lên).

- Giấy xác nhận hạnh kiểm của địa phương nơi cư trú.

- Nộp 04 ảnh 3x4 mới nhất (trong vòng 01 tháng trước đến ngày nộp) và 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phỏng vấn

1. Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/2/2023.

-  Phỏng vấn sơ tuyển vào ngày: Dự kiến ngày 01/3/2023 (Khi có thay đổi Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho từng ứng viên).
 
Lưu ý: Khi đến phỏng vấn sơ tuyển, yêu cầu các ứng viên mang theo CMND.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức - Hành chính:

• Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam
Địa chỉ: Xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02386 688 881

• Văn phòng - Nhà máy Xi măng Đô Lương
Địa chỉ: Xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02386 564 555

3. Yêu cầu các ứng viên dự tuyển: Nộp hồ sơ trực tiếp, không nhận hồ sơ qua trung gian, môi giới. Khi nộp phải mang CMND để đối chiếu.

4. Không phải nộp bất kỳ khoản phí nào (hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả).

ximang.vn (TH/ Báo Nghệ An)

 

Các tin khác:

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhân sự ()

Công ty Xi măng Nghi Sơn tuyển dụng nhân sự ()

Công ty CP Vissai Hà Nam thông báo tuyển dụng nhân sự ()

Nhà máy Xi măng Long Sơn tuyển dụng nhân sự tại một số vị trí ()

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty CP Xi măng Sông Lam ()

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty CP Xi măng Sông Lam ()

Công ty Xi măng Hướng Dương tuyển dụng nhân sự ()

Công ty Xi măng Sông Lam tuyển dụng nhân sự tại nhiều vị trí ()

Xi măng Hạ Long thông báo tuyển dụng nhân sự ()

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam thông báo tuyển dụng nhân sự ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?