Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Tiêu chuẩn ngành

Đề nghị công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử bê tông và hỗn hợp bê tông

01/06/2022 10:01:13 AM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ 15 tiêu chuẩn.


15 tiêu chuẩn đề nghị công bố, gồm: TCVN 3105:2022 Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử; TCVN 3106:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ sụt; TCVN 3107:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ cứng VEBE; TCVN 3109:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước; TCVN 3111:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp áp suất xác định hàm lượng bọt khí;

TCVN 3112:2022 Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ rỗng; TCVN 3113:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ hút nước; TCVN 3114:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ mài mòn; TCVN 3115:2022 Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng thể tích;

TCVN 3116:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ chống thấm nước - Phương pháp vết thấm; TCVN 3117:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ co; TCVN 3118:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu nén; TCVN 3119: Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn; TCVN 3120:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa; TCVN 5726:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ, môđun đàn hồi và hệ số poisson.

15 tiêu chuẩn đề nghị hủy bỏ, gồm: TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử; TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt; TCVN 3107:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp VEBE xác định độ cứng; TCVN 3109:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước; TCVN 3111:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí; TCVN 3112:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp thử xác định khối lượng riêng; TCVN 3113:1993 Bê tông nặng - phương pháp xác định độ hút nước; TCVN 3114:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn; TCVN 3115:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích; TCVN 3116:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước; TCVN 3117:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co; TCVN 3118:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén; TCVN 3119:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường kéo khi bửa; TCVN 3120:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường kéo khi uốn; TCVN 5726:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo 15 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử bê tông và hỗn hợp bê tông, theo ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Các nhiệm vụ này đã được phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020. Bộ Xây dựng đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trình Bộ Khoa học và công nghệ điều chỉnh kế hoạch và công bố để đưa vào áp dụng.

ximang.vn (TH/ TC Xây dựng)

 

Share |

Các tin khác:

Xây dựng tiêu chuẩn đưa tro, xỉ thay thế vật liệu tự nhiên trong làm đường giao thông ()

Giới hạn bụi tại nơi làm việc được yêu cầu trong QCVN 02:2019/BYT ()

Cải tiến công nghệ nhà máy Xi măng Lam Thạch phù hợp định hướng phát triển xi măng ()

Siết chặt hệ thống đánh giá hợp quy, đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng ()

VIBM ban hành các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu xây dựng ()

Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra Nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu là VLXD ()

Đề nghị các Sở Xây dựng thực hiện về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với VLXD ()

Rà soát nhiều Tiêu chuẩn Việt Nam để phù hợp với thực tiễn ()

Tác động của QCVN 16:2019/BXD đối với việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng ()

Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giá xi măng bình quân năm 2022 sẽ diễn biến như thế nào?