Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chân dung

Năm 2021: Vicem Hoàng Thạch nộp ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng

(10/01/2022 8:22:50 AM) Năm 2021 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch tiếp tục có đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước.


Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 vừa qua của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch vẫn đạt cao hơn so với năm 2020. Cụ thể, sản lượng sản xuất clinker đạt 3,4 triệu tấn, tăng 3%; sản xuất xi măng đạt hơn 4,3 triệu tấn, tăng 108%.

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2021 đạt trên 5,2 triệu tấn, tăng 105%; tổng doanh thu đạt 4.609 tỷ đồng. Năm 2021, Công ty nộp ngân sách Nhà nước 300 tỷ đồng, trong đó, nộp cho tỉnh Hải Dương 258 tỷ đồng, tăng 21,1 % so với năm 2020 và chiếm 38% tổng số thu của khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương.

ximang.vn (TH/ Báo Hải Dương)

 

Share |

Các tin khác:

Vicem đặt mục tiêu tiêu thụ trên 30 triệu tấn sản phẩm trong năm 2022 ()

Xi măng Sông Lam tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại Nghệ An ()

Xi măng La Hiên vượt kế hoạch năm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ()

CĐ Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tích cực hưởng ứng phong trào BVMT và ATLĐ ()

Vicem Hạ Long chủ động thích ứng vượt qua khó khăn ()

Lợi nhuận trước thuế của Vicem giảm 3,2% so với năm 2020 ()

Nam Định: Doanh nghiệp vật liệu xây dựng vượt khó trong đại dịch ()

Xi măng Tân Quang thay đổi chiến lược, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả ()

Công ty CP Xi măng Đồng Lâm ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động ()

Xi măng Long Sơn thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” trong bối cảnh dịch bệnh ()

bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chinfon

1.000đ/tấn

1.580

Yên Bái

1.000đ/tấn

1.180

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.460

Chinfon

1.000đ/tấn

1.410

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.190

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.340

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank