Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Quy định pháp luật

Khánh Hòa: Tăng cường quản lý khai thác, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi vá đất, đá làm VLXD thông thường

(28/04/2020 1:03:46 PM) UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi vá đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành chức năng tiếp tục duy trì các nhiệm vụ và giải pháp hiệu quả đã triển khai trong thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; trong đó UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua việc gắn camera giám sát tại các bãi tập kết, đường vào mỏ, vị trí mốc giới khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác...; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý đúng quy định, đối với các trường hợp không khắc phục các tồn tại vi phạm thì báo cáo, đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép; thực hiện hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất. Có kế hoạch chi tiết bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn trên cơ sở phương án được duyệt tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh. Chỉ đạo các phòng, ban cơ quan chức năng trực thuộc và UBND cấp xã tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp quản lý nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản. Người đứng đầu, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra điểm nóng, phức tạp về tình trạng khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép, gây mất an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân, các công trình công cộng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 sở, ngành liên quan để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu, người có trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quy định các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở xem xét, khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc hoặc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và trật tự, an ninh, kinh tế - xã hội. Sở Giao thông vận tải làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; hàng quý, báo cáo kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan. Công an tỉnh có kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

UBND tỉnh cũng đã giao các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất đá làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành định kỳ hàng tháng trước ngày 20, báo cáo kết quả, phản ánh tồn tại, khó khăn, vướng mắc qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định trước ngày 25 hàng tháng; trường hợp cần thiết thì tham mưu văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

ximang.vn (TH/ CTT Khánh Hòa)

 

Share |

Các tin khác:

TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng lập kế hoạch kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa VLXD trên thị trường ()

Bắc Giang: Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ()

Hòa Bình: Thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng ()

Tiếp tục chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài ()

Quản lý hoạt động đầu tư và chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ()

Bình Thuận: Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng ()

TT Huế: Triển khai quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hoàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường ()

Bắc Kạn: Tăng cường quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD ()

Phú Yên: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD lưu thông ()

Từ 10/4: Đấu giá quyền khai thác và mua cát, sỏi lòng sông ()

bannervicemhatien

Hà Nội

22°C

Đà Nẵng

34°C

TP.HCM

26°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chinfon

1.000đ/tấn

1.580

Yên Bái

1.000đ/tấn

1.180

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.460

Chinfon

1.000đ/tấn

1.410

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.190

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.340

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank