Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chính sách mới

Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác xử lý tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD

(25/05/2021 8:46:21 AM) Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 26/3/2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 6674/UBND-CN.


Công văn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc xử lý tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng và đưa vào công trình xây dựng; quản lý Nhà nước theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo công tác quản lý Nhà nước theo lĩnh vực quản lý khi có yêu cầu. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu xử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại các cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao. Tham mưu cho UBND tỉnh công bố, công khai các cơ sở phát thải không thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thực hiện đúng các nội dung trong đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao mà các cơ sở phát thải đã lập, phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, khi xem xét để thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng bãi thải tro, xỉ, thạch cao và chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất với dung lượng chứa tối đa cho 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế; không cấp phép mở rộng các bãi thải tro, xỉ, thạch cao đã được phê duyệt trước đây.

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao theo lĩnh vực được giao quản lý; tổng hợp báo cáo công tác quản lý Nhà nước theo lĩnh vực quản lý khi có yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch của các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong xây dựng. Đồng thời, thường xuyên thông tin, phổ biến, tuyên truyền để các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nghiên cứu, áp dụng việc xử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Các chủ cơ sở phát thải chịu trách nhiệm tổ chức xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát sinh trong quá trình sản xuất. Có giải pháp hữu hiệu thực hiện đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và pháp luật bảo vệ môi trường. Căn cứ yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan để phân loại rõ tro, xỉ, thạch cao trước khi cung cấp cho cơ sở sử dụng. Công bố công khai các chính sách khuyến khích xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao để thu hút, thúc đẩy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xử lý tro, xỉ, thạch cao tiếp cận với nguồn thải. Định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm, có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, UBND tỉnh, Sở Xây dựng kết quả thực hiện đề án xử lý và tiêu hủy tro, xỉ, thạch cao do đơn vị lập và phê duyệt, bao gồm các thông tin lượng phát thải, khối lượng tiêu thụ theo từng lĩnh vực trong năm (sản xuất vật liệu xây, xi măng, vật liệu san lấp…) và tổng khối lượng tro, xỉ, thạch cao tồn đọng trong bãi chứa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ cơ sở phát thải trên địa bàn quản lý thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo này.
 
ximang.vn (TH/ Báo Thanh Hóa)

 

Share |

Các tin khác:

Cần có chính sách khuyến khích sử dụng phụ gia từ bã thải gyps để sản xuất VLXD ()

Bộ Xây dựng đề nghị rà soát kỹ các dự án phát triển vật liệu xây dựng ()

Thanh Hóa: Chấp thuận khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại thị xã Nghi Sơn ()

Bộ Tài chính: Ưu đãi thuế ở mức cao nhất đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng ()

Lãi suất vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%/năm ()

Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất ()

Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch dự án nhà máy Xi măng Long Thành tỉnh Hà Nam ()

Hướng dẫn phân loại mặt hàng đá vôi ()

Quảng Nam: Tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung ()

Thanh Hóa: Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất VLXD ()

bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chinfon

1.000đ/tấn

1.580

Yên Bái

1.000đ/tấn

1.180

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.460

Chinfon

1.000đ/tấn

1.410

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.190

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.340

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank