Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Dự án mới

Triển khai dự án nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện tại Nam Định

12/11/2022 10:39:27 AM

Căn cứ Thông báo kết luận số 227-TB/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quyết định của UBND tỉnh Nam Định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định tại xã Nghĩa Hải và xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng. Ngày 8/11, UBND tỉnh Nam Định đã ra Quyết định số 2073/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần bê tông Nghĩa Hưng thuê đất để thực hiện dự án.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định đã được UBND tỉnh phê duyệt và cho thuê, thu tiền thuê đất hàng năm với tổng diện tích 568.252,7m² đất (xã Nghĩa Hải là 525.344,7m², xã Nam Điền là 42.908m²), thời hạn thuê 50 năm. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích đo hiện trạng phục vụ giải phóng mặt bằng, khu vực đất công tạm giao quyền quản lý cho UBND xã không xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Còn những diện tích đất các hộ gia đình, cá nhân đang hợp đồng nuôi trồng thủy sản đều được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nghĩa Hưng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức công khai, các hộ đã nhận tiền và nhất trí với phương án.


Dự án nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện đang triển khai đầu tư tại Nam Định.

Khi triển khai thực hiện dự án UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Bê tông Nghĩa Hưng phối hợp với UBND xã Nghĩa Hải và UBND xã Nam Điền, UBND huyện Nghĩa Hưng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện dự án phía ngoài đê Cồn Xanh phải hoàn thiện các thủ tục về đê điều theo đúng quy định và trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân và các chủ sử dụng đất xung quanh khu vực của dự án

UBND tỉnh Nam Định cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nghĩa Hưng chịu trách nhiệm rà soát lại dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đảm bảo thống nhất số liệu, địa điểm giữa hồ sơ và thực địa; đảm bảo chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát lại các nội dung có liên quan đến pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác, chỉ bàn giao đất tại thực địa khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên quan.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường luân chuyển hồ sơ sang các cơ quan có liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Cổ phần Bê tông Nghĩa Hưng (tiền thuê đất; thuế và phí, lệ phí) theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nghĩa Hưng, UBND các xã: Nghĩa Hải, Nam Điền xác định cụ thể mốc giới và bàn giao mốc giới trên thực địa; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Bê tông Nghĩa Hưng và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh Nam Định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Cổ phần Bê tông Nghĩa Hưng hoàn thiện các thủ tục hoạt động về đê điều trước khi triển khai thực hiện dự án, đảm bảo theo đúng quy định.

ximang.vn (TH)

 

Các tin khác:

Dự án Cảng Vicem Đông Hồi vẫn chưa được triển khai sau 11 năm ()

Bộ Xây dựng đề nghị rà soát chủ trương ĐTXD dây chuyền 3 và 4 dự án Xi măng Đại Dương ()

Dự án nhà máy Xi măng Phú Sơn vẫn dang dở trong suốt gần 15 năm ()

Dự án nhà máy Xi măng Nam Đông chưa có hồi kết ()

Dự án thép Hòa Phát Dung Quất 2 được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ()

Chấp thuận lùi thời gian hoàn thành dự án nhà máy Xi măng Đại Dương 1 đến tháng 12/2022 ()

Dự án Tổ hợp Nhà máy Xi măng Đại Dương thực hiện mục tiêu kép để bảo đảm tiến độ ()

Ngành xi măng tiếp tục khởi động các dự án mới ()

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho Tổ hợp dự án nhà máy Xi măng Đại Dương ()

Số phận dự án Xi măng Thanh Sơn ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner CSDL1

Công nghệ sản xuất

Kinh nghiệm vận hành

Nguyên, nhiên liệu

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?