Sàn giao dịch thiết bị vật tư - Xi măng Việt Nam

Sàn giao dịch thiết bị vật tư

Công ty CP Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ thuê máy đào Công ty CP Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ thuê máy đào

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ thuê máy đào.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ khoan phục vụ nổ mìn tại mỏ Tà Thiết Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ khoan phục vụ nổ mìn tại mỏ Tà Thiết

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ khoan phục vụ nổ mìn tại mỏ Tà Thiết nhà máy Bình Phước.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển sét và sét giàu silic Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển sét và sét giàu silic

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ ​bốc xúc và vận chuyển sét và sét giàu silic khu vực 02 tại mỏ Tà Thiết.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển sét và sét giàu silic Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển sét và sét giàu silic

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ ​bốc xúc và vận chuyển sét và sét giàu silic khu vực 01 tại mỏ Tà Thiết.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ dọn dẹp phi nguyên liệu khu vực 02 mỏ Tà Thiết Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ dọn dẹp phi nguyên liệu khu vực 02 mỏ Tà Thiết

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ dọn dẹp phi nguyên liệu khu vực 02 mỏ Tà Thiết nhà máy Bình Phước.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ dọn dẹp phi nguyên liệu khu vực 01 mỏ Tà Thiết Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ dọn dẹp phi nguyên liệu khu vực 01 mỏ Tà Thiết

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ dọn dẹp phi nguyên liệu khu vực 01 mỏ Tà Thiết nhà máy Bình Phước.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá vôi Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá vôi

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá vôi khu vực Nam và Tây Nam mỏ Tà Thiết từ moong khai thác lên cối đập hoặc bãi trữ.

Page: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

banner vicem 2023
Gia vlxd tp
hoi dap xi mang

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?