Sàn giao dịch thiết bị vật tư - Xi măng Việt Nam

Sàn giao dịch thiết bị vật tư

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ vận chuyển đá tảng sau nổ mìn lên cối đập và bãi trữ Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ vận chuyển đá tảng sau nổ mìn lên cối đập và bãi trữ

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ vận chuyển đá tảng sau nổ mìn lên cối đập và bãi trữ.

Vicem Hà Tiên mời chào hàng cạnh tranh cung cấp vải vụn và đế giày Vicem Hà Tiên mời chào hàng cạnh tranh cung cấp vải vụn và đế giày

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vải vụn và đế giày.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 2 mỏ Tà Thiết năm 2023 Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 2 mỏ Tà Thiết năm 2023

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 2 mỏ Tà Thiết năm 2023.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá lẫn sét Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá lẫn sét

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá lẫn sét.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ khoan tạo lỗ mìn mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ khoan tạo lỗ mìn mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ khoan tạo lỗ mìn mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm phần trữ lượng tiếp giáp giữa lớp đất phủ và đá vôi.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc đá tảng khu vực núi Còm Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc đá tảng khu vực núi Còm

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bốc xúc đá tảng khu vực núi Còm.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc đá tảng khu vực núi Trầu Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc đá tảng khu vực núi Trầu

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bốc xúc đá tảng khu vực núi Trầu.

Page: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

banner vicem 2023
Gia vlxd tp
hoi dap xi mang

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?