Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chân dung

9 tháng: Vicem Bút Sơn hoàn thành 74,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm

25/10/2022 3:46:48 PM

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán: BTS) vừa công bố BCTC quý III với doanh thu thuần đạt 805 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, chủ yếu từ doanh thu bán xi măng. Lợi nhuận gộp hơn 56 tỷ đồng, tăng 13%.


Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty báo lỗ thuần hơn 1,1 tỷ đồng. Song, nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 11,2 tỷ đồng (chủ yếu nhờ thu nhập từ bùn thải 22,3 tỷ đồng), lợi nhuận thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế 7,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của công ty đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hơn 55 tỷ đồng, tăng 120%. Như vậy, sau 9 tháng kinh doanh, Vicem Bút Sơn đã hoàn thành được 74,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.


Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Vicem Bút Sơn. Nguồn: BCTC.

Tổng tài sản tính đến cuối quý III là gần 3.313 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 61%, trong đó, hàng tồn kho hơn 519 tỷ đồng, tăng 36%.

Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 299 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền hơn 85 tỷ đồng, giảm 42%.

Tổng nợ phải trả hơn đạt 1.840 tỷ đồng (chiếm 56% tổng vốn), tăng 13%. Tổng vay và nợ thuê tài chính từ các ngân hàng gần 919 tỷ đồng, tăng 3%. Tài sản thế chấp là các máy móc thiết bị, tài sản hình thành trong tương lai của dự án Cảng Bút Sơn, dự án đầu tư nhiệt thừa khí thải…

Phải trả người bán ngắn hạn gần 718 tỷ đồng, tăng 12%, trong đó, trả người bán ngắn hạn hơn 494 tỷ đồng, số còn lại trả cho các bên liên quan như CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem (80 tỷ đồng), CTCP Vicem Thạch cao xi măng (53 tỷ đồng), CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (49 tỷ đồng)…

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng năm nay âm 1,9 tỷ đồng do tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Công ty thực hiện mua sắm, xây dựng tài sản cố định hơn 90 tỷ đồng, đồng thời thu hồi 30 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng đến ngày đáo hạn. Do đó dòng tiền đầu tư tại thời điểm cuối kỳ âm 60 tỷ đồng.

ximang.vn (TH)

 

Share |

Các tin khác:

Hà Nam: Các doanh nghiệp gạch tuynel từng bước phục hồi sản xuất ()

Lợi nhuận gộp quý III của Vicem Hà Tiên tăng vọt ()

Xi măng La Hiên đã hoàn thành 90% chi tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm ()

Hòa Phát cung cấp lượng lớn nguyên liệu cho sản xuất xi măng, bê tông ()

Thái Nguyên: Giá thép giảm, doanh nghiệp chưa hết khó ()

Hải Phòng: Doanh nghiệp sản xuất VLXD tập trung phát triển các sản phẩm xanh ()

Xi măng Đồng Lâm luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng ()

Doanh thu Công ty CP Sản xuất VLXD Cao Bằng đạt trên 41 tỷ đồng ()

Vicem Hoàng Thạch nộp ngân sách Nhà nước tăng 21% ()

Dự báo giá than sẽ tiếp tục tăng hơn 10% gây áp lực lên biên lợi nhuận của Vicem Hà Tiên ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Vì sao tiêu thụ xi măng, clinker giảm mạnh?