Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Quy định pháp luật

Hòa Bình: Thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng

(18/04/2020 8:16:11 AM) UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 400/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03, ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản; Chỉ thị số 52, ngày 12/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh,và các quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực này.

Chủ động rà soát, tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn, đảm bảo không ảnh hưởng tới các khu vực AN-QP, di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, không tác động tiêu cực tới môi sinh, môi trường, sinh hoạt của dân cư, và không chồng chéo với các quy hoạch khác để báo cáo Bộ Xây dựng kịp thời cập nhật, bổ sung trong quá trình lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong cấp phép thăm dò, khai thác,quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng sau khi cấp phép khai thác; việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động và công tác hoàn nguyên mỏ sau khai thác. Giám sát việc đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, đảm bảo sử dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản để nâng cao giá trị tài nguyên, hạn chế việc khai thác nổ mìn, tiêu hao nguyên, nhiên liệu và điện năng thấp, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là cát, đá xây dựng và đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói. Theo đó, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh và sử dụng cát, sỏilòng sông, đặc biệt chú ý tới tác động xấu đến môi trường,không gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác... Rà soát, đảm bảo các dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch, ngói, đất sét nung, trước khi cấp phép đầu tư đều phải có nguồn nguyên liệu hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản...

ximang.vn (TH/ Báo Hòa Bình)

 

Share |

Các tin khác:

Tiếp tục chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài ()

Quản lý hoạt động đầu tư và chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ()

Bình Thuận: Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng ()

TT Huế: Triển khai quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hoàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường ()

Bắc Kạn: Tăng cường quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD ()

Phú Yên: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD lưu thông ()

Từ 10/4: Đấu giá quyền khai thác và mua cát, sỏi lòng sông ()

Quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường ()

Từ 10/02: Các dự án sản xuất VLXD phải được thẩm định công nghệ ()

Sở Xây dựng Bắc Giang đề nghị thanh tra toàn diện 4 lò vòng còn hoạt động ()

bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chinfon

1.000đ/tấn

1.580

Yên Bái

1.000đ/tấn

1.180

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.460

Chinfon

1.000đ/tấn

1.410

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.190

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.340

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank