Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Tin trong nước

Đảng ủy Vicem tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(07/04/2021 7:23:20 AM) Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại điểm cầu Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) hơn 30 cán bộ chủ chốt gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, lãnh đạo các phòng, ban của Vicem đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Điểm cầu Tổng công ty Xi măng Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các Đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị.

Từ đó, mỗi cán bộ, Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã tập trung quán triệt các chuyên đề:

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Sau hội trực tuyến toàn quốc, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ Đảng viên trong toàn Vicem. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả.

ximang.vn (TH/ Vicem)

 

Share |

Các tin khác:

Xi măng Cẩm Phả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 ()

Điểm tin trong tuần ()

Bộ Xây Dựng giải quyết vấn đề liên quan đến dự án nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất ()

Hội thảo khoa học về công nghệ đốt rác trong lò nung clinker trong các nhà máy xi măng ()

Hà Tĩnh đấu giá thành công 17 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng ()

Xi măng Xuân Thành đồng hành cùng “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp” ()

Chính phủ Malaysia nâng thuế xuất khẩu sắt phế liệu lên 15% ()

Điểm tin trong tuần ()

Vicem Sông Thao đề xuất gia hạn vận hành thử nghiệm xử lý rác thông thường trong lò nung xi măng ()

Khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2021 lần 1 ()

bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chinfon

1.000đ/tấn

1.580

Yên Bái

1.000đ/tấn

1.180

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.460

Chinfon

1.000đ/tấn

1.410

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.190

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.340

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank