Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Tin trong nước

Hưng Yên: Tập trung tháo gỡ các khó khăn về định mức, đơn giá, cung ứng VLXD

07/02/2024 11:29:28 AM

» Ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Công điện số 326/CĐ-CTUBND tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. 

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nói chung, nhất là các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, tích cực đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án cho các bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương. Kết quả đạt được các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nhất là các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng đã có những chuyển biến tích cực, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, khối lượng thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức, giá xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng thông thường đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án giao thông.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Sau khi xem xét Văn bản số 156/SXD-QLCL ngày 26/01/2024 của Sở Xây dựng, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhất là dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu:
 

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng (hàng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết); chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan công bố chỉ số giá xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng (hàng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết) bảo đảm đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định pháp luật; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng, triển khai ban hành định mức đặc thù tại địa phương.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể về việc sử dụng khoáng sản làm vật liệu san lấp trên cơ sở nhu cầu của các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để phục vụ cho việc quy hoạch, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp cho nhu cầu thi công của các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu; chủ trì tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các địa phương lân cận để quy hoạch, đấu giá và cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp phục vụ nhu cầu cho các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các cơ quan có liên quan tổ chức thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất theo quy định bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của Nhà nước quy định; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, xây dựng chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá, “ép giá”, đầu cơ đất khu vực mỏ.

5. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án rà soát hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng của các dự án giao thông để kịp thời bổ sung, điều chỉnh bảo đảm đủ nguồn và công suất khai thác vật liệu san lấp cho nhu cầu của dự án.

6. Các sở, ban, ngành tỉnh liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh.

7. Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này.

ximang.vn (TH/ Báo Hưng Yên)

 

Các tin khác:

Dự báo ngành Xi măng sẽ khởi sắc trở lại ()

Điểm tin trong tuần ()

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng trong năm 2024 ()

Việt Nam nhập khẩu than tăng mạnh trong năm 2023 ()

Tháng 1: CPI nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,56% ()

Bộ Xây dựng và Bộ GTVT cùng gỡ khó cho các công trình, dự án chuyên ngành ()

Điểm tin trong tuần ()

Xuất bản Báo cáo Thị trường Xi măng Việt Nam Quý IV/2023 ()

Bến Tre: Hội thảo về nghiên cứu cường độ cấp phối hỗn hợp đất trộn xi măng, cát và phụ gia ()

Sơn La tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?