Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Thương hiệu xi măng

Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu quỹ

28/05/2011 12:09:55 AM

Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 09/2009/QĐ.HĐQT ngày 02/12/2009 về việc phê duyệt cho đầu tư tài chính. HOM mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty.

Công ty đại chúng:  Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai

Tên giao dịch:  HOANG MAI CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:   0383.866170                                      Fax:  0383.866648

Vốn điều lệ: 720.000.000.000 đồng

Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 09/2009/QĐ.HĐQT ngày 02/12/2009 về việc phê duyệt cho đầu tư tài chính. HOM mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty với nội dung sau:

Mã chứng khoán: HOM

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.477.200 cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ phiếu

Mục đích:  Mua làm cổ phiếu Quỹ

Nguồn vốn: Từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty

Thời gian dự kiến giao dịch: 30/05/2011 đến 30/08/2011

Phương thức giao dịch:  Giao dịch khớp lệnh

Nguyên tắc xác định giá:  Căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm mua

Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua:  Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

NN_Theo Ximanghoangmai

 

Các tin khác:

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?