Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Thương hiệu xi măng

Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu quỹ

(28/05/2011 12:09:55 AM) Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 09/2009/QĐ.HĐQT ngày 02/12/2009 về việc phê duyệt cho đầu tư tài chính. HOM mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty.

Công ty đại chúng:  Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai

Tên giao dịch:  HOANG MAI CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:   0383.866170                                      Fax:  0383.866648

Vốn điều lệ: 720.000.000.000 đồng

Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 09/2009/QĐ.HĐQT ngày 02/12/2009 về việc phê duyệt cho đầu tư tài chính. HOM mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty với nội dung sau:

Mã chứng khoán: HOM

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.477.200 cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ phiếu

Mục đích:  Mua làm cổ phiếu Quỹ

Nguồn vốn: Từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty

Thời gian dự kiến giao dịch: 30/05/2011 đến 30/08/2011

Phương thức giao dịch:  Giao dịch khớp lệnh

Nguyên tắc xác định giá:  Căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm mua

Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua:  Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

NN_Theo Ximanghoangmai

 

Share |

Các tin khác:

bannervicemhatien

Hà Nội

35°C

Đà Nẵng

34°C

TP.HCM

29°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chinfon

1.000đ/tấn

1.580

Yên Bái

1.000đ/tấn

1.180

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.460

Chinfon

1.000đ/tấn

1.410

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.190

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.340

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank