Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chân dung

Quý 4: Chi phí lãi vay giảm, Xi măng Sài Sơn thoát lỗ

26/01/2024 7:23:09 AM

» Công ty CP Xi măng Sài Sơn (UPCoM: SCJ) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu thuần hơn 323 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ giá vốn, lãi gộp doanh nghiệp còn hơn 44 tỷ đồng, giảm 9%.


Trong kỳ, chi phí bán hàng hơn 2 tỷ đồng, tăng 77%; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần 9 tỷ đồng, giảm 10%. Đáng nói, chi phí lãi vay của Xi măng Sài Sơn giảm 35% còn hơn 21 tỷ đồng, tương đương giảm gần 12 tỷ đồng so với cùng kỳ. Qua đó, Xi măng Sài Sơn thoát lỗ khi thu về hơn 2 tỷ đồng lãi ròng, cùng kỳ lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Giải trình kết quả trên, Xi măng Sài Sơn cho biết trong quý 4, lãi vay giảm nhiều so với cùng kỳ, Công ty cũng tiết giảm được chi phí sản xuất kinh doanh dẫn đến kết quả từ lỗ quý 4/2022 sang lãi trong quý 4 năm nay. Lũy kế cả năm 2023, Xi măng Sài Sơn ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,176 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước; trong khi đó, lãi ròng gần 8 tỷ đồng, tăng 60%. So với kế hoạch cả năm, Xi măng Sài Sơn đã vượt 57% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Với kết quả trên, 2023 là năm mà Xi măng Sài Sơn có kết quả tốt nhất kể từ khi giao dịch trên UPCoM năm 2019.
 
Nguồn: VietstockFinance.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Xi măng Sài Sơn hơn 1,795 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm, trong đó khoản tiền và tương đương tiền giảm 38% còn hơn 8 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh 69% còn hơn 44 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 29% lên 183 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Xi măng Sài Sơn giảm 26% còn gần 1,115 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay tài chính cả ngắn hạn và dài hạn gần 875 tỷ đồng, chiếm 78% tổng nợ vay và 49% nguồn vốn của doanh nghiệp.

ximang.vn (TH/ FILI)

 

Các tin khác:

Vicem Hà Tiên đã xác lập chuỗi tăng trưởng lợi nhuận âm 4 năm liên tiếp ()

Năm 2023: Vicem Hoàng Mai báo lỗ hơn 31 tỷ đồng ()

Quý 4: Xi măng La Hiên lãi hơn 17 tỷ đồng, nhờ giá vốn hàng bán giảm ()

Vicem Hải Vân tiếp tục báo lỗ quý 4 ()

Hải Phòng: Doanh nghiệp xi măng nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất ()

Năm 2024: Vicem đặt kế toạch tiêu thụ xi măng, clinker khoảng 24,31 triệu tấn ()

Tổng Công ty Vicem tăng cường đầu tư công, đề xuất giảm thuế clinker ()

Quảng Ninh: Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nỗ lực vượt khó ()

Năm 2024: Xi măng Thái Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 20 tỷ đồng ()

Doanh nghiệp xi măng kỳ vọng sớm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh ()

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU NHẤT

banner vicem 2023
banner mapei2
bannergiavlxd
faq

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Vicem hướng tới công nghệ mới ngành Xi măng

Xem các video khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, yếu tố nào thúc đẩy tiêu thụ VLXD hiện nay?