Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chính sách mới

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Bình Thuận

(26/10/2018 9:54:28 AM) Sau khi nhận được Công văn số 3654/UBND-KTN ngày 30/8/2018 về việc góp ý báo cáo rà soát, điều chỉnh các khu vực từ quy hoạch dự trữ sang quy hoạch đấu giá trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất về chủ trương điều chỉnh đối với khu vực khoáng sản từ dự trữ sang quy hoạch thăm dò, khai thác nhằm đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản để giải quyết nhu cầu cấp thiết về vật liệu xây dựng của địa phương, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận lưu ý một số nội dung sau:

Về cơ sở lập, bổ sung điều chỉnh quy hoạch: Theo Khoản 2, Điều 58, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thì các quy định của Luật này về việc lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018.


Tuy nhiên, chưa có quy định rõ về nội hàm trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia (mục 33, phụ lục I), danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (mục 39, phụ lục II) và quy hoạch tỉnh (điểm n, khoản 2, Điều 27) của Luật Quy hoạch đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của địa phương.

Hiện nay, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa được ban hành, do đó để có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định.

Về nội dung quy hoạch: Rà soát các khu vực điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đảm bảo không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được phê duyệt; Định hướng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số loại khoáng sản sau:

Đá xây dựng: Tính toán lại cung - cầu về đá xây dựng trên địa bàn để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Hạn chế tối đa việc cấp phép thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là các khu vực chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi trường theo đúng nội dung chiến lược khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011. Rà soát các mỏ đá vôi đảm bảo tiêu chuẩn làm nguyên liệu xi măng và làm vôi để xem xét bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng của cả nước.

Đất sét làm gạch ngói: Hạn chế thăm dò, khai thác mới gạch đất sét làm gạch nung nhằm thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Cát xây dựng: Tổ chức xắp xếp lại các khu vực khai thác cát có quy mô nhỏ lẻ, manh mún, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến dòng chảy và có tác động tới môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên; không sử dụng cát tự nhiên làm vật liệu san lấp; thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát xây dựng theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản.
 
ximang.vn (TH/ Xây dựng)

 

Share |

Các tin khác:

Đồng Nai: Sẽ tính thuế mới với các loại khoáng sản ()

Lạng Sơn: Tăng cường quản lý khai thác vật liệu xây dựng thông thường ()

Quảng Ninh: Không bổ sung nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh ()

Quảng Bình giảm dần sản xuất gạch xây đất sét nung ()

Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn sử dụng tro, xỉ than từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng ()

Năm 2020: Hà Nam sẽ xóa bỏ toàn bộ lò sản xuất vôi thủ công ()

Nam Định: Tiến tới xóa bỏ lò vôi thủ công truyền thống ()

Hà Giang: Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ()

Quảng Ngãi: Nghiêm túc thực hiện việc xóa bỏ lò gạch thủ công ()

Hà Nội: Chấm dứt hoạt động lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu ()

Hà Nội

24°C

Đà Nẵng

28°C

TP.HCM

29°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Lạng Sơn

1.000đ/tấn

900

Cosevco 11

1.000đ/tấn

1.100

Phú Thọ

1.000đ/tấn

950

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.090

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.400

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Cao Ngạn

1.000đ/tấn

950

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.130

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank