Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Chân dung

Bộ Xây dựng đề nghị thoái vốn Nhà nước tại VINAINCON của Xi măng Quang Sơn theo quy định

(12/07/2018 7:51:23 AM) Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5219/VPCP-ĐMDN ngày 04/6/2018 của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về việc Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn và thoái vốn Nhà nước tại VINAINCON.

Sau khi nghiên cứu chung và xem xét ý kiến của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Văn bản số 1141/VICEM-HĐTV ngày 29/6/2018), Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Văn phòng Chính phủ.

Ngày 05/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1619/BXD-QLDN đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Về thực trạng Công ty Xi măng Quang Sơn: Căn cứ báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4121/BCT-CN ngày 24/5/2018; căn cứ số liệu khảo sát, báo cáo sơ bộ ban đầu của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tại Văn bản số 1141/VICEM-HĐTV ngày 29/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty VICEM cho thấy Công ty Xi măng Quang Sơn sản xuất không ổn định, năng suất thấp, chất lượng không ổn định, thị trường tiêu thụ nhỏ, thu hẹp; Công ty mất cân đối tài chính nghiêm trọng.

Tại thời điểm 31/12/2017, Xi măng Quang Sơn lỗ luỹ kế khoảng 1.392 tỷ đồng, tổng nợ khoảng 3.637,81 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ, nguy cơ phá sản. Nếu không có giải pháp tái cơ cấu một cách mạnh mẽ, toàn diện đối với Xi măng Quang Sơn nói riêng và Tổng Công ty VINAINCON nói chung thì rất khó có thể cải thiện tình trạng như hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Quỹ tích lũy Bộ Tài chính và Ngân hàng VDB.

Về cơ sở pháp lý phương án, Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao toàn bộ phần vốn của Tổng Công ty VINAINCON đã đầu tư tại Công ty Xi măng Quang Sơn sang VICEM dưới hình thức ghi tăng vốn Nhà nước cho VICEM và giảm vốn Nhà nước cho VINAINCON.

Công ty Xi măng Quang Sơn là Công ty TNHH MTV do Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) sở hữu 100% vốn điều lệ. Tổng Công ty VINAINCON là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu, trong đó Nhà nước nắm giữ 82,75% vốn điều lệ. Do đó, phần vốn mà Tổng Công ty VINAINCON đã đầu tư vào Công ty Xi măng Quang Sơn là phần vốn của Công ty cổ phần (không hoàn toàn là vốn của Nhà nước).

Vì vậy, việc Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao toàn bộ phần vốn của Tổng Công ty VINAINCON đã đầu tư tại Công ty Xi măng Quang Sơn sang VICEM dưới hình thức ghi tăng vốn Nhà nước cho VICEM và giảm vốn Nhà nước cho VINAINCON là không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, VICEM đang thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa theo phương án được duyệt. Trong đó, VICEM đang tập trung thực hiện việc tiếp nhận Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, nếu thực hiện việc chuyển giao Xi măng Quang Sơn từ VINAINCON theo phương án đề nghị của Bộ Công Thương là không khả thi.

Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty VINAINCON thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại VINAINCON theo quy định.
 
Quỳnh Trang (TH/ Xây dựng)

 

Share |

Các tin khác:

Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Đức Thành - Đơn vị tiên phong đẩy mạnh hoạt động R&D ()

Xi măng Sông Thao: Cân bằng trong ngắn hạn và từng bước phát triển ()

6 tháng: Xi măng Long Sơn sản xuất được hơn 4,48 triệu tấn sản phẩm ()

Vicem Bỉm Sơn tập trung giữ vững chất lượng là yếu tố sống còn ()

Gạch không nung Bảo Quân khẳng định uy tin nhờ chất lượng ()

Doanh nghiệp VLXD tích cực nắm bắt cơ hội kinh doanh ()

Gỡ khó cho doanh nghiệp sử dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện ()

VICEM vẫn cân nhắc tiếp nhận Xi măng Quang Sơn ()

Nhà máy Xi măng Thành Công III đầu tư thêm khoang lọc bụi túi thứ 5 ()

Khánh Hòa: Doanh nghiệp sản xuất gạch không nung vẫn hoạt động cầm chừng ()

Hà Nội

29°C

Đà Nẵng

28°C

TP.HCM

24°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Lạng Sơn

1.000đ/tấn

900

Cosevco 11

1.000đ/tấn

1.100

Phú Thọ

1.000đ/tấn

950

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.090

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.400

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Cao Ngạn

1.000đ/tấn

950

Tuyên Quang

1.000đ/tấn

1.130

Hạ Long

1.000đ/tấn

1.360

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Cẩm Phả

1.000đ/tấn

1.300

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank